η Τέχνη της Ίασις

 Σεμινάριο — Εκπαίδευση - Διδασκαλία


Ημερομηνίες διεξαγωγής:
1ο επίπεδο
Αθήνα : 23.24.25.26 / 11 / 2023
Ρόδος: 14.15.16.17 / 12 / 2023
3ο επίπεδο
Ρόδος: 07.08.09.10 / 11 / 2023
Ώρες: 10:00 – 18:30
(οι θέσεις είναι περιορισμένες)
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 69 7249 9214-6979 512131

“Η Τέχνη της  Ίασις” είναι ένα ολιστικό θεραπευτικό σύστημα Αυτογνωσίας, Ευταξίας, Αυτοπραγμάτωσης.

Αφορά την Τέχνη Ένωσης και Δημιουργίας Θεραπευτικών Οδών, που οδηγούν στην Ολότητα του ¨Είναι¨. Εμπεριέχει την Θεϊκή Σοφία της Ανώτερης Συνείδησης, που ενσωματώνει την Γνώση της Δύναμης του Πνεύματος. Στο Άχρονο εκείνο σημείο, που η Αγάπη ρέει και γειώνεται, μέσα από τον Πλανητικό, Ηλιακό, Γαλαξιακό, Πνευματικό Λόγο.

Ονομάζομαι Τζιτζίκου Παναγιώτα Δεληστάθη και το 2017 μετά από μελέτη, έρευνα και εμπειρία χρόνων, δημιούργησα ένα Ολιστικό Πνευματικό Σύστημα Αυτοεξέλιξης και Ψυχικής Υγείας. Το οποίο βασίζεται στην ενθύμηση της εσωτερικής γνώσης της ψυχής μου, την εκπαίδευση χρόνων, την πρακτική και κυρίως στην βιωματική γνώση της επαγγελματικής μου εμπειρίας. Γνώση που συλλέχτηκε ως συντονίστρια και εκπαιδεύτρια (με περισσότερους από 1000 ανθρώπους) που συνάντησα και τις τόσο ξεχωριστές και πολύτιμες (πάνω από 5000) ατομικές συνεδρίες και σεμινάρια που έκανα μαζί τους.

Η Τέχνη της Ίασις λειτουργεί μέσα από ένα πεδίο θεραπευτικής δράσης, έρευνας, κάθαρσης και αποκατάστασης, με απώτερο σκοπό την Ίαση.
Ένα σύστημα που εφαρμόζω στις ατομικές μου συνεδρίες και διδάσκω σεμινάρια σε επαγγελματίες θεραπευτές, αλλά και σε ανθρώπους που έχουν την ανάγκη να γνωρίσουν, να θεραπεύσουν και να εξελίξουν τον εαυτό τους.

Το Σύστημα Περιλαμβάνει:

  • Έναν ντοσιέ γνώσης που εμπεριέχει  Πίνακες οι οποίοι ανοίγουν Πύλες Πολυδιαστασιακών επιπέδων Ίασις. Αποτελεί ένα θεραπευτικό πεδίο Γνώσης και Δράσης. Έρευνας και Μελέτης. Κάθαρσης και Μεταμόρφωσης. Αποκατάστασης και Εξισορρόπησης, των συχνοτήτων, των δονήσεων, των συναισθημάτων, των προγραμμάτων, των συμπεριφορών. Η εργασία μαζί τους μετουσιώνει και εξελίσσει όλα τα επίπεδα και τις μορφές του γίγνεσθαι.

  • Τους Κώδικες διερεύνησης της ανθρώπινης συνειδητότητας. Τις Ατομικές Καρτέλες που είναι ο Ατομικός Αλφαριθμητικός Χάρτης του κάθε ανθρώπου. 


  • Εγχειρίδια γνώσης με περισσότερες από 160 σελίδες, για κάθε επίπεδο με σκοπό την κατανόηση και την μελέτη του συστήματος.


  • Το “Αυράμετρο του Ώρου” που είναι ένα ραδιαισθητικό εργαλείο απόκρισης.
ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ -  Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΣΙΣ

Η ενεργειακή θεραπευτική Τέχνη της Ίασις,  αποτελείται από 9 επίπεδα. Βασίζεται σε τρεις θεμελιακές Αρχές:

την Αλφάβητο, την Αριθμοδυναμική και την Ιερή Γεωμετρία.

Λειτουργεί με την δύναμη της κβαντικής Πνευματικής ενέργειας που ενεργοποιεί την χρήση των Πινάκων, οι οποίοι εμπεριέχουν την συμπαντική Γνώση των Γραμμάτων, των Πνευματικών Αριθμών και της Ιερής Γεωμετρίας των Συμβόλων.

Οι αριθμοί, τα γράμματα και τα γεωμετρικά σχήματα και στερεά, συντελούν στην Ανώτερη δημιουργία του Πνευματικού Νου και συμβάλλουν στην μετουσίωση της ενέργειας σε ύλη. Που σημαίνει Άμεση Υλοποίηση.


ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
Η Τριλογία των συμπαντικών κωδικών

Η Αλφάβητος μας αποκαλύπτει άπειρες πληροφορίες γνώσεων σύμφωνα με την πρωταρχική ροή του φωτός της συμπαντικής μήτρας, της βαθύτερης ουσίας της ύπαρξης μας. Γενικότερα ο αποσυμβολισμός των γραμμάτων είναι μια γνώση βαθύτερης κατανόησης του εαυτού μας. Γνώση που κρύβεται εντός της λήθης από την γέννηση μας, γιατί ερχόμαστε και ξεχνάμε, καλούμαστε να ενθυμηθούμε ποιοι είμαστε την αλήθεια μας αυτήν σκεπάζει το πέπλο της λήθης χάνεται η α-λήθη – α

Τα σύμβολα της Ιερής Γεωμετρίας γειώνουν την γνώση, εμβαθύνουν ως προς την ψυχή μέσα από το υποσυνείδητο, γιατί η αντίληψη της εικόνας και η αποτύπωσή της στο νου, σε φυσικό επίπεδο έχει μέγιστη σημασία. Ο άνθρωπος σε όποια πνευματική ανάπτυξη και εάν βρίσκεται, συγχρόνως βιώνει την ύλη. Αλληλοεπιδρά  μαζί της και εδώ συνεργάζεται ο νους, ο οποίος χρειάζεται την απτή απεικόνιση. Η πληροφορία αποκωδικοποιείται μέσω των νευροδιαβιβαστών του εγκεφάλου και με την οπτικοποίηση των συμβολισμών της ιερής γεωμετρίας ανασύρονται οι πληροφορίες παλιών και νέων δεδομένων εξέλιξης της συνείδησης. Η γεωμετρία μας λέει πως ο Θεός γεωμετρεί και δημιουργεί το σύμπαν.

Η Αριθμοδυναμική μας δίνει θεϊκές πληροφορίες οι οποίες μας οδηγούν, στην αυτογνωσία εντός της βαθύτερης ουσίας μας. Εκεί που το ανθρώπινο ενώνεται με το θεϊκό. Συγχρόνως μας συντονίζει με μια ενέργεια σύνδεσης με τις δονήσεις που αποτελούνται ώστε η πληροφορία των αριθμών να γίνεται συχνότητα μέσα μας. Μια ενέργεια κίνησης και δράσης που εξελίσσεται σε δημιουργική ενέργεια δύναμης.
Η  ουσία όλων των όντων σύμφωνα με τον Πυθαγόρα είναι οι αριθμοί, οι οποίοι εμπεριέχουν πνευματική συνείδηση.


ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Η Θεμελιακή Μεθοδολογία στην Τέχνη της Ίασις, ορίζεται ως: “Κβαντική Πνευματική Εργασία των δύο σημείων, με την απόκριση του εκκρεμούς, μέσα σε ένα υλοποιημένο πεδίο θεραπευτικής δράσης τους Πίνακες του κάθε επιπέδου, πέρα από τον χρόνο και τον χώρο”.

Η ύλη δεν είναι τίποτα περισσότερο από συμπυκνωμένη ενέργεια. Η κβαντική φυσική ενεργεί μέσα σε ένα πεδίο που τα πάντα είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους.

Ένα τέτοιο κβαντικό αιθερικό πεδίο με ζωτική ενέργεια από την πηγή του φωτός,  έχει την δυνατότητα να αποκαταστήσει το αιθεροφυσικό ανθρώπινο σώμα, μεταφέροντας του πληροφορίες, μέσω των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, που συντονίζονται με συχνότητες υγείας, προερχόμενες πάντα από την πρωταρχική Πηγή της Αγάπης.

Λαμβάνει χώρα μια συνειδητή εργασία με τις δονήσεις του Φωτός, που δια μέσου των κβαντικών, ηλεκτρομαγνητικών συχνοτήτων -φωτονίων, μετασχηματίζουμε τα αρνητικά - χαμηλοδονούμενα δεδομένα σε θετικά και ενεργοποιούμε, νέες πληροφορίες στο σύστημα μας. Αυτά τα δεδομένα λειτουργούν ως εναρμονιστές όλων των σωμάτων σε ενεργειακό, κυτταρικό, νοητικό, συναισθηματικό και βιοζωτικό επίπεδο. Έχουμε την δυνατότητα να αυξομειώσουμε παλμοδονήσεις συναισθημάτων, αρνητικών γεγονότων, τραυμάτων, συμπεριφορών, προγραμμάτων και πεποιθήσεων μέσα στην ζωή μας.

Το αποτέλεσμα δράσης που έχουμε από όλη την διαδικασία, αυτόματα παίρνει συλλογική μορφή. Το θεραπευτικό πεδίο δράσης είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που μπορούμε να αντιληφθούμε. Γιατί καθώς ενισχύουμε τις θετικές πεποιθήσεις, τις αρμονικές και υγιείς σχέσεις με τον εαυτό μας και τους ανθρώπους γύρω (οικογένεια, σύντροφοι, φίλοι), είμαστε συνειδητοί δημιουργοί της πραγματικότητας που βιώνουμε, ασκώντας Βιοενεργειακή Ισορροπία μέσα στην ζωή μας.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η προσωπική εργασία να ασκεί επιρροή και στους άλλους, αφού όλοι και όλα είναι συνδεδεμένα. Επηρεάζουμε ανθρώπους του συστήματος μας είτε είναι εν ζωή, είτε όχι, τους γονείς, τα παιδιά μας και τους απογόνους τους, ανθρώπους μέσα στην εργασία μας και σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, σε άλλους χώρους και χρόνους της ύπαρξης μας, καθώς και ψυχές, που έχουμε αλληλεπιδράσει σε άλλα επίπεδα και διαστάσεις. Όλα κινούνται και μεταβάλλονται. Όλα ενώνονται και εξελίσσονται.

Το Αυράμετρο του Ώρου
Η εργασία εφαρμόζεται με την απόκριση του εκκρεμούς ενός ραδιαισθητικού εργαλείου, που ονομάζεται “Αυράμετρο του Ώρου”. Ένας μηχανισμός που ενεργοποιεί την έβδομη αίσθηση της ραδιαισθητικής επικοινωνίας, έχει πρόσβαση στην μεταφυσική περιφέρεια ακόμη και στις παραμεθόριες περιοχές της Ψυχής και της αντιύλης. Είναι ένας πληροφοριοδότης που μεταφράζει τα ραδιαισθητικά σήματα, ώστε να τα κατανοήσει ο χρήστης. Βοηθάει στην ψυχική συγκέντρωση και στην εστίαση κάποιου θέματος. Υποστηρίζει το ενεργειακό πεδίο του χρήση, στην ψυχική του ανάπτυξη και συμβάλλει στην αύξηση των βιοενεργητικών ικανοτήτων του. Επικοινωνεί με 12 διαστάσεις της κοσμικής συνείδησης, δίνοντας και παίρνοντας τις απαραίτητες πληροφορίες για κάθαρση και αποκατάσταση του θεραπευτικού πεδίου δράσης. Έχει πρόσβαση στο υποσυνείδητο, στο ασυνείδητο και στο υπερσυνείδητο του ανθρώπου, καθώς σε όλον τον ορατό και αόρατο κόσμο της δημιουργίας. (τιμή:180 ευρώ)  

Στην χρήση του Αυράμετρου για κάθαρση και θεραπεία, σημαντικό ρόλο παίζει η πρόθεση που ενισχύει το κβαντικό πεδίο του Αιθέρος, των άπειρων δυνατοτήτων, έτσι ώστε να πολλαπλασιάζει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Εργαζόμενοι με το Αυράμετρο με σύνεση, ωριμότητα, σεβασμό και αγνή πρόθεση, έχουμε την δυνατότητα να ανασύρουμε πληροφορίες που βρίσκονται βαθιά κρυμμένες μέσα μας. Που έρχονται από τον συμπαντικό εαυτό μας, την ψυχή μας, την διευρυμένη αντίληψη του νου μας. Με πρόθεση έρευνας και υποστήριξης, με πολύτιμες πληροφορίες που αφορούν την φυσική και πνευματική μας εξέλιξη.

Η χρήση του Αυράμετρου είναι μια Γνώση, μια Τέχνη, που όταν εμπιστευόμαστε την εσωτερική μας φωνή και συνδεόμαστε με τον Θεϊκό μας σπινθήρα, τότε δημιουργούμε μικρά και μεγάλα θαύματαστην ζωή μας. Με την συνεχή θέληση και δράση αναδύεται από μέσα μας βαθιά γνώση, που ανοίγει δρόμους φυσικής, ψυχικής και πνευματικής εξέλιξης.

Όταν αληθινά μαθαίνουμε τον εαυτό μας, τότε συνειδητοποιούμε τις πράξεις και τα αποτελέσματα που φέρνουν στην καθημερινότητα οι επιλογές μας.

Αυτή η γνώση της αλήθειας, μας δίνει δύναμη να αλλάξουμε όποια στοιχεία μπλοκάρουν τη ζωή μας, αλλά και τις σχέσεις με τους ανθρώπους γύρω μας.  

Αυτή είναι η προσωπική Τέχνη της Ίασις του καθενός.


δείτε το ημερολόγιο ︎︎︎
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

Μια πολυεπίπεδη προσέγγιση, με οδηγό την Τέχνη της Ίασις και την απόκριση του εκκρεμούς. Η Κβαντική Πνευματική Θεραπεία ενεργοποιεί ένα πεδίο δράσης που διανύει στάδια μιας θεραπευτικής διαδρομής που αποτελούν την  Σύνδεση, την Έρευνα, τον Εξαγνισμό, την Αποκατάσταση, την Μετουσίωση και την Ίαση.
Μετά από έρευνα του ενεργειακού πεδίου και του υποσυνείδητου νου, γίνεται κάθαρση, εναρμόνιση και αποκατάσταση των εμπλοκών: (υγεία, εργασία, χρήματα, συντροφικότητα, ψυχική γαλήνη κ.α.) σε ενεργειακό, συναισθηματικό, νοητικό ψυχικό και σωματικό επίπεδο. Ενεργειακοί καθαρισμοί σε σπίτια, ζώα, γραφεία, επιχειρήσεις  κ.α.
Μια κινητήριος ενέργεια της “Τέχνης της Ίασις” είναι η Ιερή Ενέργεια της Φωτιάς του Φωτός. Ο Εξαγνισμός και η απελευθέρωση με αγάπη είναι η πρόθεση που μας οδηγεί στην Μετουσίωση, στην Θεραπεία, στην Ένωση, στην Αναγέννηση.ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η ενεργειακή θεραπευτική Τέχνη της Ίασις, μέσω του Αυράμετρου, έχει πολλές εφαρμογές και δυναμικές. Είναι ένα σύστημα γνώσης που:

·       Ανοίγει πύλες Αυτογνωσίας και Ίασις αμέτρητων διαστάσεων μέσα στον χώρο και στον χρόνο της ύπαρξης.

·       Λειτουργεί σύμφωνα με την Συμπαντική Τάξη, ώστε να έρθει η γνώση, η κατανόηση και η αφομοίωση των συμπαντικών νόμων και αρχών.

·       Αφυπνίζει τον Εσωτερικό Θεραπευτή που υποστηρίζει τον άνθρωπο να αναλάβει την ευθύνη της θεραπείας του εαυτού του.

·       Ενεργοποιεί την εσωτερική επίγνωση την σύνδεση και κατανόηση με την γνώση του Ανώτερου Εαυτού, της ψυχής, της προσωπικότητας, του εσωτερικού παιδιού και του σώματος.

·       Ανασύρει και αποκαθιστά πληροφορίες από τον υποσυνείδητο, ασυνείδητο και υπερσυνειδητό νου.

·       Εξισορροπεί το κατώτερο εγώ αλλάζει αρνητικούς προγραμματισμούς και πεποιθήσεις,τοποθετώντας το πνεύμα, μέσα από τον ανώτερο εαυτό και την ψυχή ως καθοδηγητές της ζωής.

·       Μετουσιώνει τα συναισθήματα σε φωτεινά, θεραπεύοντας τα αρνητικά με έναν τρόπο εστίασης στην αιτία του καθενός φόβου, ανασφάλειας, θυμού ή ενοχής. Αγκαλιάζοντας τα με αγάπη και φροντίδα, χωρίς κριτική και απαξίωση. Με σεβασμό και όρια.

·       Προσεγγίζει τα πυρηνικά τραύματα του παιδιού και της ψυχής ενεργοποιώντας με αγάπη τα πρότυπα ίασις.

·       Αποκαθιστά το εσωτερικό παιδί βγάζοντάς το από την φυλακή της καταπίεσης και τιμωρίας. Το προσεγγίζει με αγάπη, δημιουργώντας ένα ασφαλές πεδίο γύρω του. Επαναπροσδιορίζοντας την θέση του μέσα στον ενήλικα.

·      Εξαγνίζει, ενεργοποιεί και ενώνει τα ενεργειακά σώματα, κανάλια και κέντρα, ενδυναμώνοντας και προστατεύοντας την αύρα.

·       Αφυπνίζει την ψυχή της ανοίγει τον δρόμο για να ολοκληρώσει το έργο της πάνω στη γη. Καθαρίζοντας και φωτίζοντας, όλα τα κατώτερα κέντρα, πεδία και διαστάσεις της υπόστασης της. Έτσι μαθαίνει να συμπορεύεται συνειδητά με το πνεύμα της.

·       Μεταφέρεται άχρονα μέσα στις ενσαρκώσεις διεισδύοντας στο σημείο εκείνο, που η ψυχή είναι έτοιμη να διαχειριστεί και να δώσει λύση ολοκλήρωσης, σε ό,τι αφορά την  ενσάρκωσή της τώρα, αλλά και για όλες τις προηγούμενες και επόμενες.

·       Συντονίζει τον εαυτό με Αρχαγγέλους, Οδηγούς και Δασκάλους του Φωτός με σκοπό την υποστήριξη και καθοδήγηση. Έτσι με την ανάλογη προστασία στηρίζει την ψυχή σε όλη τη διαδικασία που χρειάζεται. Να μπορεί να μπει συνειδητά και να δει, μέσα από τις αστρικές προβολές της ποια εργασία κάθε φορά να κάνει, ανακαλύπτοντας την δική της αλήθεια, σε όλες τις εκδηλώσεις της.

·       Ανοίγει τα Ψυχικά Ακασικά Αρχεία ώστε να αποκατασταθούν ενσαρκώσεις που φέρνουν ενεργές μνήμες και εκκρεμότητες στο τώρα.

·       Εξαγνίζει ενεργειακές επιθέσεις γλωσσοφαγιά, μαγεία, ξόρκια, όρκους, κατάρες, οντότητες, που συνδέονται απόλυτα με την ψυχή μέσα από μια παράλληλη σύνδεση, με την τωρινή της πραγματικότητα που ζει και εξελίσσεται.

·       Απελευθερώνει και αποκόβει ενεργειακούς λώρους που την κρατούν δέσμια των συμπεριφορών της.  

·       Απελευθερώνει εγκλωβισμένες ψυχές που βρίσκονται στα κατώτερα αστρικά πεδία, αλλά και στο γήινο, ανοίγοντας τους τον δρόμο προς το φως.

·       Καίει σκεπτομορφές, σκιές που ο ίδιος ο άνθρωπος έχει δημιουργήσει βασισμένες στον φόβο και την αυτοτιμωρία.

·      Ενεργοποιεί την Ψυχική Συστημική Προγονική τάξη, μέσα από την γνώση των συνδέσεων της ψυχής με το σύστημα της οικογένειας που επέλεξε να γεννηθεί.

·      Στοχευμένη Υλοποίηση σύμφωνα με το ψυχικό πλάνο και την ιερή ατομική και συλλογική συγχρονικότητα. Ψυχικός επαγγελματικός προσανατολισμός.

·      Καρμική Αποκατάσταση μέσα από την γνώση και την διαχείριση του κάρματος που φέρνει κάποιος ή που δημιουργεί στο εδώ και τώρα με συνειδητές ή ασυνείδητες παραβιάσεις. Σύνδεση με την Ορθή Δράση.

·      Ανυψώνει δονήσεις, Θεραπεύει το σώμα αλλάζοντας πληροφορίες στο αιθερικό και βιολογικό dna. Οδηγώντας τον άνθρωπο στην Αναγέννηση του.

Γίνεται μια συνειδητή χρήση και μια κατανόηση των αρχέτυπων ενεργειών για την συνειδητοποίηση των διαφορετικών πλευρών του εαυτού. Δουλεύοντας ο καθένας με τα αρχέτυπα μέσα του, παρατηρεί συμπεριφορές που χρειάζονται απελευθέρωση, αποκατάσταση και θεραπεία, έτσι ώστε να φέρει την ύψιστη δυναμική της αρμονίας στην καθημερινότητά του.
Έτσι έρχεται σταδιακά η αναγνώριση της ύπαρξης του εαυτού και σε άλλους κόσμους, πέρα από το ανθρώπινο πεδίο. Δίνεται η γνώση που κάθε φορά είναι απαραίτητη για το επόμενο βήμα, η συνειδητή γνώση, οδηγεί στην επίγνωση δίνοντας το κατάλληλο αποτέλεσμα. Το άγνωστο είναι που φέρνει τον φόβο.

Χρειάζεται να συνδεθούμε αρμονικά με τον εαυτό μας, ώστε να εξασκήσουμε την Τέχνη της Ίασις.

Να γίνουμε πρώτα ερευνητές του ίδιου μας του εαυτού, να ενεργοποιήσουμε τις κρυμμένες εσωτερικές μας δυνάμεις. Αυτή η τέχνη μάς αποκαλύπτει  έναν μαγικό κόσμο.

Κάθε ζωντανός οργανισμός για να μπορεί να διατηρεί το φυσικό του σώμα σε καλή κατάσταση, πρέπει να το φροντίζει. Η ενεργειακή εργασία μας είναι ένας υπέροχος τρόπος φροντίδας του ενεργειακού μας πεδίου. Εξαλείφοντας έτσι κάθε αμφιβολία κι ανασφάλεια, που μας εμποδίζει να οδηγηθούμε στον δρόμο της Ίασις.

Ας ελευθερωθούμε λοιπόν από τις αδυναμίες μας και ας μάθουμε να εμπιστευόμαστε  τον εαυτό μας. Όλα ενυπάρχουν μέσα μας.
Ας ελευθερώσουμε τον εσωτερικό μας δάσκαλο από τα δεσμά του Εγώ.

Η εμπειρία μου στην ενεργειακή, ψυχική και πνευματική συμβουλευτική, με οδηγεί πάντα, στην ολιστική προσέγγιση του ανθρώπου, σε σωματικό, ενεργειακό, συναισθηματικό, νοητικό, βαθύτερα ψυχικό και πνευματικό πεδίο. Με στόχο την υγεία, σε όλα τα επίπεδα.

Κανείς άλλος δεν μπορεί να σας οδηγήσει μέσα στον προσωπικό ψυχικό κόσμο της εσωτερικής γνώσης του εαυτού σας. Το μόνο που μπορεί να κάνει, είναι να σας δείξει την ύπαρξή του. Στην συνέχεια, ο καθένας μόνος του θα τον διαβεί, ξεδιπλώνοντας και θεραπεύοντας όλες τις πτυχές του.

Τα ανθρώπινα κύτταρα, τα κύτταρα των ζώων, των φυτών και τα μόρια όλων των σωματιδίων μέσα στην φύση, καθώς και όλα τα στοιχεία μέσα στο δικό μας σύμπαν και σε άλλα σύμπαντα, έχουν έναν δικό τους κραδασμό. Κάθε πολυκύτταρος οργανισμός, βρίσκεται μέσα σε ένα σύστημα και έχει ένα δικό του ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Από τα όργανα του σώματος, τα προγράμματα των σκέψεων, των συναισθημάτων, μέχρι και τα δομικά στοιχεία της ύλης, σε όλες τους τις μορφές. Αυτό σημαίνει πως όλα τα συστήματα αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους, μεταφέροντας ηλεκτρομαγνητικά σήματα το ένα με το άλλο. Έτσι όταν εξισορροπούμε ένα πεδίο, δημιουργούμε κβαντικά και έναν κυματισμό δονήσεων ισορροπίας και προς τα άλλα πεδία, με αποτέλεσμα όποια δυσαρμονία βρεθεί μπροστά σε αυτόν τον κυματισμό να αλλάζει, να μετασχηματίζεται σε κάτι ανάλογο δονητικά. Όσο μεγαλύτερη πίστη και εμπιστοσύνη έχουμε στις αλλαγές μας, τόσο πιο δυνατούς κβαντικούς κυματισμούς ενεργοποιούμε.
Το ανθρώπινο DNA είναι μαγνητικό και έχει κβαντικές ιδιότητες.
Μέσα στις στιβάδες του είναι εντυπωμένες όλες οι ατομικές και συλλογικές πληροφορίες για έναν άνθρωπο. Τα γενετικά του προγράμματα, τα κληρονομικά, οι προηγούμενες ενσαρκώσεις του, τα μαθήματα της ψυχής του, το πλάνο ζωής του, τα προγράμματα και τα τραύματα του, αλλά πάνω από όλα η διευρυμένη πνευματικότητα του. Όταν υπάρχει ταυτόχρονη διάδοση μεταβαλλόμενων ηλεκτρικών και  μαγνητικών πεδίων, μέσα σε ένα θεραπευτικό πεδίο δράσης, τότε δημιουργείται ένα κβαντικό Ηλεκτρομαγνητικό Κύμα αλλαγών.

Καθώς λοιπόν διεισδύουμε σε αυτή την δύναμη ευθυγράμμισης, ενεργοποιούμε την Κβαντική Πνευματική Θεραπεία.

Η Γνώση της Τέχνης της Ίασις ενεργοποιείται από το Πεδίο Δράσης της Συλλογικής Νοημοσύνης. Εμπεριέχει συνεργασία, έρευνα και ανακάλυψη, γεννιέται και εκδηλώνεται ατομικά και συλλογικά. Η υποστήριξη που έχω από τους αγαπημένους ανθρώπους γύρω μου, είναι ένας βασικός λόγος επίτευξης αυτής της διδασκαλίας. Ο καθένας με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο, συμβάλλει στην όλη δημιουργία.

Ευγνωμοσύνη και αγάπη για όλους τους μαθητές/τριες μου, που εμπιστεύονται αυτή την Διδασκαλία για να εξελίξουν τον εαυτό τους σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο!

Ο δρόμος της εξέλιξης σου λέει:  ¨γνώρισε τον εαυτό σου, ανακάλυψε τον, αποδέξου όλα όσα είναι, εξάγνισε και καθαίρεσε, μετουσίωσε και άλλαξε όσα δεν σε εξυπηρετούν, ένωσε όλες τις όψεις του εαυτού σου και αναγεννήσου.

Όταν η Πύλη της Εσωτερικής Τέχνης της Ίασις ανοίγει, τότε η Γνώση δημιουργεί Εξέλιξη. Τότε είναι που η Αναγέννηση εκδηλώνεται σε όλες τις όψεις του εαυτού σου, τότε βιώνεις τα θαύματα.

Κάθε μήνα πρακτική εξάσκηση δια ζώσης η online.

Δείτε εδώ απόσπασμα απο το σεμινάριο

δείτε το ημερολόγιο ︎︎︎

Τζιτζίκου Παναγιώτα Δεληστάθη


"Η Τέχνη της Ίασις"
Ψυχική, Πνευματική, Συστημική Ίαση
Συνεδρίες - Εκπαιδευτικά Σεμινάρια & Εργαστήρια Αυτογνωσίας

E-mail: ptzitzikou@gmail.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
69 7249 9214 - 69 7951 2131

Facebook
Youtube
InstagramΌλα όσα διδάσκονται στα Συστήματα Ίασις της ΑναΓέννησης είναι τεχνικές που υποστηρίζουν και βοηθούν τον άνθρωπο, πρώτα σε ενεργειακό, πνευματικό και ψυχικό επίπεδο και στη συνέχεια, ως φυσικό επακόλουθο και σε σωματικό. Σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν, τις ιατρικές διαγνώσεις και τις φαρμακευτικές αγωγές. Μπορούν όμως να συνδυαστούν με την κλασική ιατρική, ως θαυματουργά εργαλεία.

Επίσης είναι σημαντικό να πούμε πως, οι όροι «θεραπευτής» «θεραπεία» «Ίαση» χρησιμοποιούνται με την ευρεία έννοια και δεν ταυτίζονται με τους όρους που χρησιμοποιούνται στην κλασική ιατρική, ψυχολογία και φαρμακευτική.

Για κάθε προσωπική εξέλιξη ή στασιμότητα, ο καθένας είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του, είναι ο τρόπος που διαχειρίζεται τα θέματα του, αναλαμβάνοντας την ευθύνη της επίλυσης όσων τον απασχολούν, χωρίς να παραχωρεί την ευθύνη που αντιστοιχεί στην δύναμη του, σε κανέναν «δάσκαλο- θεραπευτή».

Τι είπαν για το σεμινάριο της  Τέχνης Ίασις


 “Η Τέχνη της Ίασης είναι ένα εμπνευσμένο σύστημα αυτογνωσίας πού εμπεριέχει τά πάντα. Οσο πιο πολύ εμβαθύνεις την εργασία σου μέσα στον θαυμαστό της κόσμο, τόσο πιο πολύ ανακαλύπτεις τίς πιο κρυφές πτυχές του εαυτού καί θεραπεύεις κομμάτια πού ποτέ δεν φανταζοσουν ότι υπήρχαν μέσα σου. Το Σύστημα της Τέχνης της Ίασης μου άλλαξε την ζωή καί όλο μου το Είναι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Δασκάλα που τό έφερε στον κόσμο μας, την υπέροχη Παναγιώτα Τζιτζίκου Δεληστάθη καί ένα μεγάλο ευχαριστώ στην πάντα υποστηρικτική οικογένεια της.” 

Βίρβου Αναστασία

  “Η Τέχνη της Ίασης ήρθε σε εμένα ως Θεραπευόμενη και ως Θεραπεύτρια όταν ήμουν έτοιμη να δεχτω την πνευματική και ψυχική μου κάθαρση και εξισορρόπηση να κατανοήσω και να τακτοποιήσω την υλική μου υπόσταση να αποδεχτώ ότι το ταξίδι της Αυτογνωσίας-Αυτοθεραπείας δεν τελειώνει ποτέ μέσα στους αιώνες, μπορούμε όμως να διδαχθούμε τον Θεϊκό τρόπο Εξέλιξης.Ευχαριστώ και Ευλογώ την οικογένεια ΤΕΧΝΗ ΙΑΣΙΣ για αυτό το ταξίδι.”

Ευσταθία Μανωλάκη

“Ευχαριστώ για την Χρυσή Επιστήμη κ’ Τέχνη της Ίασις που ανοίγει και ξετυλίγει στον μαθητή τα χρυσά της φύλλα μέσα απο την εκδήλωση του σώματος με ισορροπία στην Γη, την ευθύνη και ευστάθια της προσωπικότητας, το παιχνίδι του παιδιού, την απεραντοσύνη της ψυχής, το φως του Θεϊκού Σπινθίρα, στην Ενότητα του Πλήρη Εαυτού”

Ορφέας

Ένωση Γείωση Υπέρβαση
Νιώθω ενωμένη. Νιώθω ότι πατάω στα πόδια μου. Βρίσκομαι στην Γη στον πλανήτη μας. Νιώθω από καρδιάς χαρά αγάπη ευγνωμοσύνη στο Είναι μου. Είμαι παράλληλα σε χώρους και χρόνους όπου συναντάω την Σοφία του κόσμου, το Θείο το Όλον το Πάν Έν το άπειρα μικρό στο άπειρα μεγάλο...

Χατζοπούλου ΜαρίαΆπειρη ευγνωμοσύνη για το πιο βαθύ ουσιαστικό και συνάμα απλό ταξίδι, για να συναντήσω τον εαυτό μου, στην ταυτότητα μου σαν θεραπεύτρια. Το απόλυτο της δυνατότητας να γειώσω αυτό που υπάρχει μέσα μου και γύρω μου, έφερε την δημιουργία ενός δυναμικού σε όλα τα πεδία. Εμπιστοσύνη Πίστη Αγάπη και Ενοποίηση

Γεωργουδάκη Ελπίδα Ελένη Ιωάννου 


Η καρδιά μου λέει, πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη και πολλή αγάπη! Αισθάνομαι μεγάλη χαρά που μπόρεσα να διδαχθώ κάτι το οποίο με έχει βοηθήσει στην θεραπεία και αυτοαναγνώριση τα τελευταία χρόνια, και κάτι το  οποίο επιθυμούσα πολύ! Νιώθω πως ξεκλειδώθηκαν θεραπευτικά κομμάτια μέσα μου, και είμαι πολύ ευγνώμων για την πνευματική οικογένεια  και σύνδεση που δημιουργήσαμε.
Το πιο νοητικό μου κομμάτι μου λέει ότι διδάχθηκα ένα σύστημα πάρα πολύ δομημένο, με υπέροχη γνώση, πάρα πολύ οργανωμένο, όμορφο και γενικότερα κάτι το οποίο δεν έχω ξαναδεί και το οποίο μου δημιουργεί πολλή ασφάλεια.

Ζαπάνου Χριστίνα Κρητικού Η αγαπημένη μου δασκάλα, Τζιτζίκου Παναγιώτα Δεληστάθη, με δίδαξε μέσα από την Τέχνη της Ίασις πως το σημαντικό έργο μας είναι να δημιουργήσουμε μια ευτυχισμένη ζωή, με αγάπη πρός τον εαυτό μας και τους ανθρώπους γύρω μας. Να ζούμε 100% στο εδώ και τώρα την κάθε στιγμή παίρνοντας τα μαθήματα της Ψυχής μας και ανακαλύπτοντας ο καθένας τα ταλέντα του! Η Τέχνη της Ίασις αφυπνίζει τον Θεραπευτή που υπάρχει μέσα μας!

Βασιλεία Δούκα