η Τέχνη της Ίασις

 Σεμινάριο — Εκπαίδευση - Διδασκαλία


Ημερομηνίες διεξαγωγής:
2ο επίπεδο
Αθήνα : 20.21.22.23/ 06 / 2024
1ο επίπεδο
Ρόδος: 4.5.6.7 / 07 / 2024
Αθήνα: 5.6.7.8/ 09 / 2024

Ώρες: 10:00 – 18:30 
(οι θέσεις είναι περιορισμένες)
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 69 7249 9214-6979 512131

“Η Τέχνη της  Ίασις” είναι ένα ολιστικό θεραπευτικό σύστημα Αυτογνωσίας, Ευταξίας, Αυτοπραγμάτωσης. Ενεργοποίηση του ανθρώπινου ψυχικού δυναμικού.

Αφορά την Τέχνη Ένωσης και Δημιουργίας Θεραπευτικών Οδών, που οδηγούν στην Ολότητα του ¨Είναι¨. Εμπεριέχει την Θεϊκή Σοφία της Ανώτερης Συνείδησης, που ενσωματώνει την Γνώση της Δύναμης του Πνεύματος. Στο Άχρονο εκείνο σημείο, που η Αγάπη ρέει και γειώνεται, μέσα από τον Πλανητικό, Ηλιακό, Γαλαξιακό, Πνευματικό Λόγο.

Ονομάζομαι Τζιτζίκου Παναγιώτα Δεληστάθη και το 2017 μετά από μελέτη, έρευνα και εμπειρία χρόνων, δημιούργησα ένα Ολιστικό Πνευματικό Σύστημα Αυτοεξέλιξης και Ψυχικής Υγείας. Το οποίο βασίζεται στην ενθύμηση της εσωτερικής γνώσης της ψυχής μου, την εκπαίδευση χρόνων, την πρακτική και κυρίως στην βιωματική γνώση της επαγγελματικής μου εμπειρίας. Γνώση που συλλέχτηκε ως συντονίστρια και εκπαιδεύτρια (με περισσότερους από 1000 ανθρώπους) που συνάντησα και τις τόσο ξεχωριστές και πολύτιμες (πάνω από 5000) ατομικές συνεδρίες και σεμινάρια που έκανα μαζί τους.

Η Τέχνη της Ίασις λειτουργεί μέσα από ένα πεδίο θεραπευτικής δράσης, έρευνας, κάθαρσης και αποκατάστασης, με απώτερο σκοπό την Ίαση.
Ένα σύστημα που εφαρμόζω στις ατομικές μου συνεδρίες και διδάσκω σεμινάρια σε επαγγελματίες θεραπευτές, αλλά και σε ανθρώπους που έχουν την ανάγκη να γνωρίσουν, να θεραπεύσουν και να εξελίξουν τον εαυτό τους.

Το Σύστημα Περιλαμβάνει:

  • Έναν ντοσιέ γνώσης που εμπεριέχει  Πίνακες οι οποίοι ανοίγουν Πύλες Πολυδιαστασιακών επιπέδων Ίασις. Αποτελεί ένα θεραπευτικό πεδίο Γνώσης και Δράσης. Έρευνας και Μελέτης. Κάθαρσης και Μεταμόρφωσης. Αποκατάστασης και Εξισορρόπησης, των συχνοτήτων, των δονήσεων, των συναισθημάτων, των προγραμμάτων, των συμπεριφορών. Η εργασία μαζί τους μετουσιώνει και εξελίσσει όλα τα επίπεδα και τις μορφές του γίγνεσθαι.

  • Τους Κώδικες διερεύνησης της ανθρώπινης συνειδητότητας. Τις Ατομικές Καρτέλες που είναι ο Ατομικός Αλφαριθμητικός Χάρτης του κάθε ανθρώπου. 


  • Εγχειρίδια γνώσης με περισσότερες από 160 σελίδες, για κάθε επίπεδο με σκοπό την κατανόηση και την μελέτη του συστήματος.


  • Το “Αυράμετρο του Ώρου” που είναι ένα ραδιαισθητικό εργαλείο απόκρισης.
ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ -  Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΣΙΣ

Η ενεργειακή θεραπευτική Τέχνη της Ίασις,  αποτελείται από 9 επίπεδα. Βασίζεται σε τρεις θεμελιακές Αρχές:

την Αλφάβητο, την Αριθμοδυναμική και την Ιερή Γεωμετρία.

Λειτουργεί με την δύναμη της κβαντικής Πνευματικής ενέργειας που ενεργοποιεί την χρήση των Πινάκων, οι οποίοι εμπεριέχουν την συμπαντική Γνώση των Γραμμάτων, των Πνευματικών Αριθμών και της Ιερής Γεωμετρίας των Συμβόλων.

Οι αριθμοί, τα γράμματα και τα γεωμετρικά σχήματα και στερεά, συντελούν στην Ανώτερη δημιουργία του Πνευματικού Νου και συμβάλλουν στην μετουσίωση της ενέργειας σε ύλη. Που σημαίνει Άμεση Υλοποίηση.


ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
Η Τριλογία των συμπαντικών κωδικών

Η Αλφάβητος μας αποκαλύπτει άπειρες πληροφορίες γνώσεων σύμφωνα με την πρωταρχική ροή του φωτός της συμπαντικής μήτρας, της βαθύτερης ουσίας της ύπαρξης μας. Γενικότερα ο αποσυμβολισμός των γραμμάτων είναι μια γνώση βαθύτερης κατανόησης του εαυτού μας. Γνώση που κρύβεται εντός της λήθης από την γέννηση μας, γιατί ερχόμαστε και ξεχνάμε, καλούμαστε να ενθυμηθούμε ποιοι είμαστε την αλήθεια μας αυτήν σκεπάζει το πέπλο της λήθης χάνεται η α-λήθη – α

Τα σύμβολα της Ιερής Γεωμετρίας γειώνουν την γνώση, εμβαθύνουν ως προς την ψυχή μέσα από το υποσυνείδητο, γιατί η αντίληψη της εικόνας και η αποτύπωσή της στο νου, σε φυσικό επίπεδο έχει μέγιστη σημασία. Ο άνθρωπος σε όποια πνευματική ανάπτυξη και εάν βρίσκεται, συγχρόνως βιώνει την ύλη. Αλληλοεπιδρά  μαζί της και εδώ συνεργάζεται ο νους, ο οποίος χρειάζεται την απτή απεικόνιση. Η πληροφορία αποκωδικοποιείται μέσω των νευροδιαβιβαστών του εγκεφάλου και με την οπτικοποίηση των συμβολισμών της ιερής γεωμετρίας ανασύρονται οι πληροφορίες παλιών και νέων δεδομένων εξέλιξης της συνείδησης. Η γεωμετρία μας λέει πως ο Θεός γεωμετρεί και δημιουργεί το σύμπαν.

Η Αριθμοδυναμική μας δίνει θεϊκές πληροφορίες οι οποίες μας οδηγούν, στην αυτογνωσία εντός της βαθύτερης ουσίας μας. Εκεί που το ανθρώπινο ενώνεται με το θεϊκό. Συγχρόνως μας συντονίζει με μια ενέργεια σύνδεσης με τις δονήσεις που αποτελούνται ώστε η πληροφορία των αριθμών να γίνεται συχνότητα μέσα μας. Μια ενέργεια κίνησης και δράσης που εξελίσσεται σε δημιουργική ενέργεια δύναμης.
Η  ουσία όλων των όντων σύμφωνα με τον Πυθαγόρα είναι οι αριθμοί, οι οποίοι εμπεριέχουν πνευματική συνείδηση.


ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Η Θεμελιακή Μεθοδολογία στην Τέχνη της Ίασις, ορίζεται ως: “Κβαντική Πνευματική Εργασία των δύο σημείων, με την απόκριση του εκκρεμούς, μέσα σε ένα υλοποιημένο πεδίο θεραπευτικής δράσης τους Πίνακες του κάθε επιπέδου, πέρα από τον χρόνο και τον χώρο”.

Η ύλη δεν είναι τίποτα περισσότερο από συμπυκνωμένη ενέργεια. Η κβαντική φυσική ενεργεί μέσα σε ένα πεδίο που τα πάντα είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους.

Ένα τέτοιο κβαντικό αιθερικό πεδίο με ζωτική ενέργεια από την πηγή του φωτός,  έχει την δυνατότητα να αποκαταστήσει το αιθεροφυσικό ανθρώπινο σώμα, μεταφέροντας του πληροφορίες, μέσω των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, που συντονίζονται με συχνότητες υγείας, προερχόμενες πάντα από την πρωταρχική Πηγή της Αγάπης.

Λαμβάνει χώρα μια συνειδητή εργασία με τις δονήσεις του Φωτός, που δια μέσου των κβαντικών, ηλεκτρομαγνητικών συχνοτήτων -φωτονίων, μετασχηματίζουμε τα αρνητικά - χαμηλοδονούμενα δεδομένα σε θετικά και ενεργοποιούμε, νέες πληροφορίες στο σύστημα μας. Αυτά τα δεδομένα λειτουργούν ως εναρμονιστές όλων των σωμάτων σε ενεργειακό, κυτταρικό, νοητικό, συναισθηματικό και βιοζωτικό επίπεδο. Έχουμε την δυνατότητα να αυξομειώσουμε παλμοδονήσεις συναισθημάτων, αρνητικών γεγονότων, τραυμάτων, συμπεριφορών, προγραμμάτων και πεποιθήσεων μέσα στην ζωή μας.

Το αποτέλεσμα δράσης που έχουμε από όλη την διαδικασία, αυτόματα παίρνει συλλογική μορφή. Το θεραπευτικό πεδίο δράσης είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που μπορούμε να αντιληφθούμε. Γιατί καθώς ενισχύουμε τις θετικές πεποιθήσεις, τις αρμονικές και υγιείς σχέσεις με τον εαυτό μας και τους ανθρώπους γύρω (οικογένεια, σύντροφοι, φίλοι), είμαστε συνειδητοί δημιουργοί της πραγματικότητας που βιώνουμε, ασκώντας Βιοενεργειακή Ισορροπία μέσα στην ζωή μας.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η προσωπική εργασία να ασκεί επιρροή και στους άλλους, αφού όλοι και όλα είναι συνδεδεμένα. Επηρεάζουμε ανθρώπους του συστήματος μας είτε είναι εν ζωή, είτε όχι, τους γονείς, τα παιδιά μας και τους απογόνους τους, ανθρώπους μέσα στην εργασία μας και σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, σε άλλους χώρους και χρόνους της ύπαρξης μας, καθώς και ψυχές, που έχουμε αλληλεπιδράσει σε άλλα επίπεδα και διαστάσεις. Όλα κινούνται και μεταβάλλονται. Όλα ενώνονται και εξελίσσονται.

Το Αυράμετρο του Ώρου
Η εργασία εφαρμόζεται με την απόκριση του εκκρεμούς ενός ραδιαισθητικού εργαλείου, που ονομάζεται “Αυράμετρο του Ώρου”. Ένας μηχανισμός που ενεργοποιεί την έβδομη αίσθηση της ραδιαισθητικής επικοινωνίας, έχει πρόσβαση στην μεταφυσική περιφέρεια ακόμη και στις παραμεθόριες περιοχές της Ψυχής και της αντιύλης. Είναι ένας πληροφοριοδότης που μεταφράζει τα ραδιαισθητικά σήματα, ώστε να τα κατανοήσει ο χρήστης. Βοηθάει στην ψυχική συγκέντρωση και στην εστίαση κάποιου θέματος. Υποστηρίζει το ενεργειακό πεδίο του χρήση, στην ψυχική του ανάπτυξη και συμβάλλει στην αύξηση των βιοενεργητικών ικανοτήτων του. Επικοινωνεί με 12 διαστάσεις της κοσμικής συνείδησης, δίνοντας και παίρνοντας τις απαραίτητες πληροφορίες για κάθαρση και αποκατάσταση του θεραπευτικού πεδίου δράσης. Έχει πρόσβαση στο υποσυνείδητο, στο ασυνείδητο και στο υπερσυνείδητο του ανθρώπου, καθώς σε όλον τον ορατό και αόρατο κόσμο της δημιουργίας. (τιμή:180 ευρώ)  

Στην χρήση του Αυράμετρου για κάθαρση και θεραπεία, σημαντικό ρόλο παίζει η πρόθεση που ενισχύει το κβαντικό πεδίο του Αιθέρος, των άπειρων δυνατοτήτων, έτσι ώστε να πολλαπλασιάζει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Εργαζόμενοι με το Αυράμετρο με σύνεση, ωριμότητα, σεβασμό και αγνή πρόθεση, έχουμε την δυνατότητα να ανασύρουμε πληροφορίες που βρίσκονται βαθιά κρυμμένες μέσα μας. Που έρχονται από τον συμπαντικό εαυτό μας, την ψυχή μας, την διευρυμένη αντίληψη του νου μας. Με πρόθεση έρευνας και υποστήριξης, με πολύτιμες πληροφορίες που αφορούν την φυσική και πνευματική μας εξέλιξη.

Η χρήση του Αυράμετρου είναι μια Γνώση, μια Τέχνη, που όταν εμπιστευόμαστε την εσωτερική μας φωνή και συνδεόμαστε με τον Θεϊκό μας σπινθήρα, τότε δημιουργούμε μικρά και μεγάλα θαύματαστην ζωή μας. Με την συνεχή θέληση και δράση αναδύεται από μέσα μας βαθιά γνώση, που ανοίγει δρόμους φυσικής, ψυχικής και πνευματικής εξέλιξης.

Όταν αληθινά μαθαίνουμε τον εαυτό μας, τότε συνειδητοποιούμε τις πράξεις και τα αποτελέσματα που φέρνουν στην καθημερινότητα οι επιλογές μας.

Αυτή η γνώση της αλήθειας, μας δίνει δύναμη να αλλάξουμε όποια στοιχεία μπλοκάρουν τη ζωή μας, αλλά και τις σχέσεις με τους ανθρώπους γύρω μας.  

Αυτή είναι η προσωπική Τέχνη της Ίασις του καθενός.


δείτε το ημερολόγιο ︎︎︎
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
Αυτογνωσίας και ενεργοποίησης του Ανθρώπινου Ψυχικού Δυναμικού.
Μια πολυεπίπεδη προσέγγιση, με οδηγό την Τέχνη της Ίασις και την απόκριση του εκκρεμούς. Η Κβαντική Πνευματική Θεραπεία ενεργοποιεί ένα πεδίο δράσης που διανύει στάδια μιας θεραπευτικής διαδρομής . Αποτελούν την  Σύνδεση, την Έρευνα, τον Εξαγνισμό, την Αποκατάσταση, την Μετουσίωση και την Ίαση.
Μετά από έρευνα του ενεργειακού πεδίου και του υποσυνείδητου νου, γίνεται κάθαρση, εναρμόνιση και αποκατάσταση των εμπλοκών: (υγεία, εργασία, χρήματα, συντροφικότητα, ψυχική γαλήνη κ.α.) σε ενεργειακό, συναισθηματικό, νοητικό ψυχικό και σωματικό επίπεδο. Ενεργειακοί καθαρισμοί σε σπίτια, ζώα, γραφεία, επιχειρήσεις  κ.α.
Μια κινητήριος ενέργεια της “Τέχνης της Ίασις” είναι η Ιερή Ενέργεια της Φωτιάς του Φωτός. Ο Εξαγνισμός και η απελευθέρωση με αγάπη είναι η πρόθεση που μας οδηγεί στην Μετουσίωση, στην Θεραπεία, στην Ένωση, στην Αναγέννηση.ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η ενεργειακή θεραπευτική Τέχνη της Ίασις, μέσω του Αυράμετρου, έχει πολλές εφαρμογές και δυναμικές. Είναι ένα σύστημα γνώσης που:

·     Ανοίγει πύλες Αυτογνωσίας και Ίασις αμέτρητων διαστάσεων μέσα στον χώρο και στον χρόνο της ύπαρξης.

·     Λειτουργεί σύμφωνα με την Συμπαντική Τάξη, ώστε να έρθει η γνώση, η κατανόηση και η αφομοίωση των συμπαντικών νόμων και αρχών.

·     Αφυπνίζει τον Εσωτερικό Θεραπευτή που υποστηρίζει τον άνθρωπο να αναλάβει την ευθύνη της θεραπείας του εαυτού του.

·     Ενεργοποιεί την εσωτερική επίγνωση την σύνδεση και κατανόηση με την γνώση του Ανώτερου Εαυτού, της ψυχής, της προσωπικότητας, του εσωτερικού παιδιού και του σώματος.

·     Ανασύρει και αποκαθιστά πληροφορίες από τον υποσυνείδητο, ασυνείδητο και υπερσυνειδητό νου.

·     Εξισορροπεί το κατώτερο εγώ αλλάζει αρνητικούς προγραμματισμούς και πεποιθήσεις,τοποθετώντας το πνεύμα, μέσα από τον ανώτερο εαυτό και την ψυχή ως καθοδηγητές της ζωής.

·     Μετουσιώνει τα συναισθήματα σε φωτεινά, θεραπεύοντας τα αρνητικά με έναν τρόπο εστίασης στην αιτία του καθενός φόβου, ανασφάλειας, θυμού ή ενοχής. Αγκαλιάζοντας τα με αγάπη και φροντίδα, χωρίς κριτική και απαξίωση. Με σεβασμό και όρια.

·     Προσεγγίζει τα πυρηνικά τραύματα του παιδιού και της ψυχής ενεργοποιώντας με αγάπη τα πρότυπα ίασις.

·     Αποκαθιστά το εσωτερικό παιδί βγάζοντάς το από την φυλακή της καταπίεσης και τιμωρίας. Το προσεγγίζει με αγάπη, δημιουργώντας ένα ασφαλές πεδίο γύρω του. Επαναπροσδιορίζοντας την θέση του μέσα στον ενήλικα.

·    Εξαγνίζει, ενεργοποιεί και ενώνει τα ενεργειακά σώματα, κανάλια και κέντρα, ενδυναμώνοντας και προστατεύοντας την αύρα.

·     Αφυπνίζει την ψυχή της ανοίγει τον δρόμο για να ολοκληρώσει το έργο της πάνω στη γη. Καθαρίζοντας και φωτίζοντας, όλα τα κατώτερα κέντρα, πεδία και διαστάσεις της υπόστασης της. Έτσι μαθαίνει να συμπορεύεται συνειδητά με το πνεύμα της.

·     Μεταφέρεται άχρονα μέσα στις ενσαρκώσεις διεισδύοντας στο σημείο εκείνο, που η ψυχή είναι έτοιμη να διαχειριστεί και να δώσει λύση ολοκλήρωσης, σε ό,τι αφορά την  ενσάρκωσή της τώρα, αλλά και για όλες τις προηγούμενες και επόμενες.

·     Συντονίζει τον εαυτό με Αρχαγγέλους, Οδηγούς και Δασκάλους του Φωτός με σκοπό την υποστήριξη και καθοδήγηση. Έτσι με την ανάλογη προστασία στηρίζει την ψυχή σε όλη τη διαδικασία που χρειάζεται. Να μπορεί να μπει συνειδητά και να δει, μέσα από τις αστρικές προβολές της ποια εργασία κάθε φορά να κάνει, ανακαλύπτοντας την δική της αλήθεια, σε όλες τις εκ