ημερολόγιοΣεμιναρίων - Διαλογισμών - Ψυχική Συστημική Ίαση - ΡΟΗΦΩΣ - Η Τέχνη της Ίασις12 Δεκεμβρίου (Ρόδος)

Διαλογισμός ενεργοποίησης


Προσθήκη στο ημερολόγιο ︎︎︎
11 Νοέμβριου (Ρόδος)

Διαλογισμός ενεργοποίησης


Προσθήκη στο ημερολόγιο ︎︎︎
10 Οκτωβρίου (Ρόδος)

Διαλογισμός ενεργοποίησης


Προσθήκη στο ημερολόγιο ︎︎︎
09 Σεπτεμβρίου (Ρόδος)

Διαλογισμός ενεργοποίησης τους 12 έλικες DNA στο φυσικό σώμα


Προσθήκη στο ημερολόγιο ︎︎︎


08 Αυγούστου (Ρόδος)

Διαλογισμός ΡΟΗΦΩΣ ατομικής και συλλογικής συνείδησης


Προσθήκη στο ημερολόγιο ︎︎︎

07Ιουλίου (Ρόδος)

Διαλογισμός ενεργοποίησης
7ου τσάκρα


Προσθήκη στο ημερολόγιο ︎︎︎

06Ιουνίου (Ρόδος)

Διαλογισμός ενεργοποίησης
6ου τσάκρα


Προσθήκη στο ημερολόγιο ︎︎︎

05Μαίου (Ρόδος)

Διαλογισμός ενεργοποίησης
5ου τσάκρα


Προσθήκη στο ημερολόγιο ︎︎︎04Απριλίου (Ρόδος)

Διαλογισμός ενεργοποίησης
4ου τσάκρα


Προσθήκη στο ημερολόγιο ︎︎︎