ημερολόγιο


Σεμιναρίων - Διαλογισμών - Συστημική Ίαση - Αρσενική Αρχή - Θηλυκή Αρχή - Η Τέχνη της Ίασις - Εμβρυογένεσις - Retreat

30 Μαΐου (Αστυπάλαια)

Εμβρυογένεσις  Retreat


Προσθήκη στο ημερολόγιο ︎︎︎

21 Μαρτίου (Ρόδος)

Διαλογισμός ενεργοποίησης


Προσθήκη στο ημερολόγιο ︎︎︎
9 Μαρτίου (Ρόδος)

Συστημική Ίαση


Προσθήκη στο ημερολόγιο ︎︎︎

3 Μαρτίου (Αθήνα)

Διαλογισμός ενεργοποίησης


Προσθήκη στο ημερολόγιο ︎︎︎


29 Φεβρουαρίου (Αθήνα)

Διδασκαλία 1ο επίπεδο
Η Τέχνη της Ίασις


Προσθήκη στο ημερολόγιο22 Φεβρουαρίου (Αθήνα)

Αρσενική  Αρχή
Βιωματικό Σεμινάριο — Αρχέτυπα


Προσθήκη στο ημερολόγιο ︎︎︎

16.17.18 Φεβρουαρίου (Αθήνα)

Συστημική Ίαση


Προσθήκη στο ημερολόγιο ︎︎︎


3.10.11  Φεβρουαρίου (Ρόδος)

Συστημική Ίαση


Προσθήκη στο ημερολόγιο ︎︎︎


2 Φεβρουαρίου (Ρόδος)

Διαλογισμός ενεργοποίησης


Προσθήκη στο ημερολόγιο ︎︎︎


13 Ιανουαρίου (Σέρρες)

Συστημική Ίαση


Προσθήκη στο ημερολόγιο ︎︎︎


11 Ιανουαρίου (Ρόδος)

Διαλογισμός ενεργοποίησης 


Προσθήκη στο ημερολόγιο ︎︎︎


4.5.6.7 Ιανουαρίου (Ρόδος)

Αρσενική  Αρχή
Βιωματικό Σεμινάριο — Αρχέτυπα


Προσθήκη στο ημερολόγιο ︎︎︎


21 Δεκεμβρίου (Ρόδος)

Διαλογισμός ενεργοποίησης Νοητικό Σώμα


Προσθήκη στο ημερολόγιο ︎︎︎
12 Δεκεμβρίου (Ρόδος)

Διαλογισμός ενεργοποίησης


Προσθήκη στο ημερολόγιο ︎︎︎
11 Νοέμβριου (Ρόδος)

Διαλογισμός ενεργοποίησης


Προσθήκη στο ημερολόγιο ︎︎︎
10 Οκτωβρίου (Ρόδος)

Διαλογισμός ενεργοποίησης


Προσθήκη στο ημερολόγιο ︎︎︎