Η ΑναΓέννηση είναι μία Ακαδημία Ανθρωπιστικού χαρακτήρα που προάγει την Ίαση σε όλα τα επίπεδα.


Το Πνεύμα στην Ύλη την Γαία το Όλον Ένα

Το φως της θεραπείας μέσα μας ανοίγει κόσμους Ίασις γύρω μας

Οδηγεί τον άνθρωπο στην αυτογνωσία, με σεβασμό προς τις ανάγκες του, τον υποστηρίζει πρώτα σε ενεργειακό, πνευματικό και ψυχικό επίπεδο και στη συνέχεια, σε σωματικό. Τα Συστήματα Ίασις της ΑναΓέννησης του δίνουν τη δυνατότητα να ανακαλύψει δρόμους ίασις του σώματος και της ψυχής του. Να συντονιστεί με την πνευματικότητα του και να μπει μέσα σε νέους ορίζοντες γνώσεις του εαυτού του με απώτερο σκοπό την σύνδεση με την εσωτερική του δύναμη και την ψυχική του ελευθερία.

Φιλοσοφία

Η ΑναΓέννηση είναι μια Σύνδεση με την Πρωταρχική Πνευματική Ενέργεια του Φωτός. Η δυναμική του Όλου, μέσα στο κέντρο του Ενός.

Μια διαδρομή σύνδεσης του Εσωτερικού Φωτός της Ψυχής με το Πρωταρχικό Φως του Όλου.

Το Πρωταρχικό Φως της Πηγής καθώς κατέρχεται μέσα στους κατώτερους κόσμους γίνεται διττό, αποκτά δύο πόλους, τον θετικό και τον αρνητικό και εκδηλώνεται μέσα από δύο όψεις την αρσενική και την θηλυκή.

Η Αναγέννηση Νού-Σώμα-Ψυχή Βασίζεται στην ένωση των δύο αυτών πρωταρχικών ουσιών του σύμπαντος, που είναι η μεριστή ουσία, Μονάς και Δυάς, μέσα σε έναν χώρο με συνεχόμενη κίνηση ενέργειας που είναι η συνεχής ουσία, Τριάς.

Σύμφωνα με τον Πυθαγόρα, τον Πλάτωνα, τον Δημόκριτο, τον Ηράκλειτο, τους Ορφικούς και άλλους αρχαίους και νεότερους φιλοσόφους – ερευνητές οι πρωταρχικές ουσίες του σύμπαντος είναι δύο το «Εν» και το«Παν».

Το «Εν» είναι η Αμέριστη Συνεχής Ουσία, το Πρωταρχικό Φως της Πηγής.
Το «Παν» είναι η Μεριστή Ουσία, η ένωση των δύο Κοσμογονικών Αρχών του σύμπαντος της Αρσενικής με την Θηλυκή. Η Πρωταρχική Ύλη του Σύμπαντος.

Η ένωση της Μεριστής με την Αμέριστη ουσία γεννάει μια δύναμη, η οποία έχει την ικανότητα να δημιουργεί κόσμους, καταστάσεις, νέα δεδομένα ζωής. Είναι η υλοποιός ενέργεια που μορφοποιεί μέσα από την δύναμη του πνεύματος. Στην ΑναΓέννηση ενεργοποιούμε αυτή την δημιουργό δύναμη του κάθε ανθρώπου μέσα από σοφία και αγάπη, εναρμονίζοντας και ενώνοντας αρχικά την αρσενική με την θηλυκή ενέργεια μέσα του και συντονίζοντας στην συνέχεια αυτή την ένωση με τον νόμο της ενέργειας.

Τα συστήματα Ίασις της ΑναΓέννησης βασίζονται σε αυτή την θεμελιακή γνώση που άγει την τάξη σε όλα τα επίπεδα ύπαρξης.

Ενεργοποιεί την δημιουργό δύναμη του κάθε ανθρώπου μέσα από σοφία και αγάπη, εναρμονίζοντας και ενώνοντας εσωτερικά την Αρσενική με την Θηλυκή του ενέργεια, συντονίζοντας στην συνέχεια αυτή την ένωση με το Πρωταρχικό Φως.

Με εστιασμό της Ίασις του Νού, του Σώματος και της Ψυχής ο άνθρωπος οδηγείται στην σύνδεση με τον εσωτερικό του θεραπευτή και το δικό του σύστημα αυτογνωσίας, αυτοϊασις, πνευματικής σύνδεσης και εξέλιξης.

Ενώνεται με το προγονικό και το ψυχικό του σύστημα βιώνοντας την δύναμη της δημιουργίας μέσα του.

Μια ολιστική προσέγγιση με γνώμονα την ατομική ευθύνη και πρόθεση την Κυτταρική Αναδόμηση και Αναγέννηση της Ψυχής μέσα από την αλήθεια την αγάπη και τη φροντίδα του καθενός προς τον εαυτό του.
Είμαστε ικανοί και άξιοι να ζήσουμε ελεύθεροι.
Είναι επιλογή μας.

Μέσα στο ταξίδι μας ως άνθρωποι, αποτελούμαστε από πνεύμα και ύλη, στόχος μας εδώ στη γη είναι να τα ενώσουμε, να τα εναρμονίσουμε, αναγνωρίζοντας μέσα μας την ψυχή, το σώμα, τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας.

Καλούμαστε λοιπόν να ανασύρουμε την αλήθεια μας, αφαιρώντας όλα όσα μέχρι τώρα μας έχουν πει πως είμαστε. Διδάσκουμε στον εαυτό μας να συντονίζεται με την αλήθεια του και να την εκδηλώνει μέσα στην καθημερινή του ζωή.
Ενεργοποιούμε τη χαρά και το γέλιο αναγνωρίζοντας την ιερότητα της βιολογίας μας.

Η γνώση του Είναι σπάει τα δεσμά και ανοίγει τον δρόμο της εκπλήρωσης των ονείρων. Η ουσία της πραγματικής αλήθειας μας, στεγάζει στον πυρήνα της μόνο την αγάπη.

Εκεί καλούμαστε όλοι να φτάσουμε η ζωή μας είναι η διαδρομή.

Ας την απολαύσουμε!

Κουγιούτας Βάιος Χιώλου
Τζιτζίκου Παναγιώτα Δεληστάθη
Κουγιούτα Σοφία Τζιτζίκου
Κουγιούτας Χρυσάγγελος Τζιτζίκου
 

Τα Συστήματα Ίασις της ΑναΓέννησης


Περιλαμβάνουν:
·   Ατομικές Συνεδρίες με την “Τέχνη της Ίασις” (δια ζώσης και online). Μια πολυεπίπεδη ολιστική προσέγγιση με γνώμονα την ατομική ευθύνη του καθενός. 
Μετά από έρευνα του ενεργειακού πεδίου της ψυχής, του σώματος και του υποσυνείδητου νου, γίνεται κάθαρση, εναρμόνιση και αποκατάσταση των εμπλοκών: (υγεία, ψυχική γαλήνη, εργασία, χρήματα, συντροφικότητα, κ.α.) σε ενεργειακό, συναισθηματικό, νοητικό ψυχικό, πνευματικό και σωματικό επίπεδο. Καθώς και ενεργειακοί καθαρισμοί σε σπίτια, γραφεία, επιχειρήσεις, χωράφια, ζώα κτλ.
·   Οραματικοί Διαλογισμοί, σύνδεσης του πνεύματος με την ύλη, μέσα από την Γραφή της Παναγιώτας και τον Λόγο του Βάϊου, ένα έργο δράσης, αυτογνωσίας και εξέλιξης.
·    Προϊόντα Ανθοθεραπείας και Αρωματοθεραπείας  ένα φυσικό θεραπευτικό σύστημα ιαμάτων ψυχικής, συναισθηματικής και νοητικής ίασις.     
·    Θηλυκή Αρχή Αρχέτυπαόλοι οι ρόλοι σε ισορροπία κόρη, έφηβη, γυναίκα, μητέρα.  
Σύνδεση με την θηλυκή ροή με φροντίδα και αγάπη, προς την μήτρα της γυναικείας φύσης, που γεννάει, αναγεννάει και υλοποιεί ζωή.
.    Αρσενική Αρχή Αρχέτυπα, ορθή σύνδεση των αρχετύπων μέσα μας. Επανεκκίηση μιας θεραπευτικής ενέργειας, που δρα ως ενθύμηση της ιερότητας και της βαθύτερης ουσίας της Αρσενικής Αρχής.
 ·   Η Τέχνη της  Ίασις 
Αλφαβητική Γεωμετρική Αριθμοδυναμική.
Ένα ολιστικό θεραπευτικό σύστημα Αυτογνωσίας, Ευταξίας και Αυτοπραγμάτωσης.
Αποτελείται από 9 επίπεδα εξέλιξης και λειτουργεί με την δύναμη της κβαντικής Πνευματικής ενέργειας.
·    ΡΟΗΦΩΣ ένα Πνευματικό σύστημα Αυτοθεραπείας, Αφύπνισης και ένωσης της ψυχής με το Όλον Φως.  Συνδέει τον άνθρωπο με τον Ανώτερο Εαυτό του και τον συντονίζει με την συγχρονικότητα του θεϊκού πλάνου της ψυχής του.
·    Συστημική Ίαση βιωματικά εργαστήρια, αποκατάστασης ψυχικών, καρμικών, προγονικών και συστημικών εμπλοκών. Μια ομαδική εργασία που μας δίνει την ευκαιρία να ενώσουμε τα συστήματα της Κβαντικής θεραπείας, της καρμικής απελευθέρωσης και της συστημικής τάξης με την υποστήριξη της “Τέχνης της Ίασις”.
·    Εμβρυογένεσις ένα  βιωματικό σεμινάριο γνώσης, κάθαρσης και ίασις  που αφορά τα τέσσερα στάδια εξέλιξης του ανθρώπου, κάρμα, ψυχικό πλάνο, κύηση και γέννηση. Τ α τραύματα μήτρας και τους προγραμματισμούς που αναπαράγονται μέσα στην ζωή.
·  Αλφαβητική Γεωμετρική    
Αριθμοδυναμική
σύνδεση με την γνώση των Γραμμάτων και αποσυμβολισμός της Ιερής Γεωμετρίας. Συντονισμός με την δύναμη της σοφίας των αριθμών
·   Επαγγέλλομαι σύνδεση με την ψυχική επαγγελματική κατεύθυνση
·   Συντροφικότητα Ψυχική συντροφική σύνδεση.

Εφαρμογές  Εργαστηρίων Ίασις
Ανασύρουμε και θεραπεύουμε από το υποσυνείδητο όλες τις καταστροφικές κυτταρικές μνήμες, που έχουν αποθηκευτεί κατά τη διάρκεια της ζωής μας, καθώς και όλης της ύπαρξής μας άχρονα μέσα στο χωροχρόνο, που μας δυσκολεύουν και μας μπλοκάρουν στο να ζήσουμε και να απολαύσουμε τη ζωή που ονειρευόμαστε τώρα.
Οικογένεια, εργασία, συντροφικότητα, κοινωνία, σχέσεις ζωής… Είναι όλα ενωμένα και συνεχώς αναπαράγονται τα ίδια προγράμματα και συστήματα πεποιθήσεων. Όλα συνδέονται με το συλλογικό ασυνείδητο, τον υποσυνείδητο νου, τα προγονικά συστήματα, τα καρμικά χρέη της ψυχής, επηρεάζουμε και επηρεαζόμαστε από όλα. Η έρευνα, η κάθαρση και η αποκατάσταση είναι η εργασία μας!

Όλα τα Συστήματα Ίασις της ΑναΓέννησης επί της ουσίας είναι απόλυτα φυσικές τεχνικές, που υπάρχουν ήδη καταγεγραμμένες στην κυτταρική μας μνήμη, γιατί εφαρμόζονται αιώνες τώρα από πολιτισμούς σε όλον το πλανήτη Γη.

Αγκαλιάζουν τον άνθρωπο ολιστικά, χρησιμοποιώντας την ζωτική ενέργεια του σύμπαντος, που είναι η πηγή όλης της δημιουργίας, έχοντας την πρόθεση να βρεθεί το αίτιο σε κάθε ασθένεια και παράλληλα, ο ίδιος ο άνθρωπος να ανακαλύψει και να αγαπήσει τον εαυτό του.

Γενικότερα τον οδηγούν στην αυτογνωσία, στην εξέλιξη της ψυχής του, καθώς και σε σωματική, ψυχολογική και νοητική ισορροπία και ευεξία.


Εκτιμάμε με ορθό τρόπο την αξία της ύπαρξης μας, συνδεόμαστε με το “Άξια Ζω“ και τότε απολαμβάνουμε το δώρο της ζωής μας, στον πλανήτη γη.

Έτσι διδάσκουμε στον εαυτό μας πως έχει το δικαίωμα και την ελεύθερη βούληση, μέσα στην συγχρονικότητα της ψυχής του, να δημιουργήσει και να ζήσει όσα ονειρεύεται. Ανακαλύπτοντας πάνω από όλα την βαθύτερη του ουσία που είναι αγάπη, χαρά, ευδαιμονία, φως….

Όλα όσα διδάσκονται στα Συστήματα Ίασις της ΑναΓέννησης είναι τεχνικές που υποστηρίζουν και βοηθούν τον άνθρωπο, πρώτα σε ενεργειακό, πνευματικό και ψυχικό επίπεδο και στη συνέχεια, ως φυσικό επακόλουθο και σε σωματικό. Σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν, τις ιατρικές διαγνώσεις και τις φαρμακευτικές αγωγές. Μπορούν όμως να συνδυαστούν με την κλασική ιατρική, ως θαυματουργά εργαλεία.

Επίσης είναι σημαντικό να πούμε πως, οι όροι «θεραπευτής» «θεραπεία» «Ίαση» χρησιμοποιούνται με την ευρεία έννοια και δεν ταυτίζονται με τους όρους που χρησιμοποιούνται στην κλασική ιατρική, ψυχολογία και φαρμακευτική.

Για κάθε προσωπική εξέλιξη ή στασιμότητα, ο καθένας είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του, είναι ο τρόπος που διαχειρίζεται τα θέματα του, αναλαμβάνοντας την ευθύνη της επίλυσης όσων τον απασχολούν, χωρίς να παραχωρεί την ευθύνη που αντιστοιχεί στην δύναμη του, σε κανέναν «δάσκαλο- θεραπευτή».